TẬP HUẤN PHẦN MỀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀO NGÀY 16/03/2019: 

THÀNH PHẦN:

1. Cô Võ Thị Hương - Hiệu trưởng.

2, Cô Nguyễn Thị Nhung - GV.

3.Cô Bùi Thị Kim Yến - Kế toán